من برگشتم

زمانی که آن هکر نامرد از پرشين بلاگ کام گرفت کام ما چنان تلخ شد کاز نوشتن منصرف شدم.اما اکنون برگشته ام تا نام ايتاليا که همچنان محبوب ما ايرانيها است را به زبان برانم.

/ 1 نظر / 21 بازدید