چرا نمي نويسم

مدتهاست ننوشته ام. همان بهانه های آشنای ننوشتن به اضافه بی عرضگی و بی استعدادی ذاتی....سر جمع معجونی به نام بی مایگی میسازد که پول را بجای قلم کالای مرجح در دست می کند. خدا به فریادمان برسد.

/ 2 نظر / 26 بازدید
راهبه

بابا اين همه خود زنی از يه ايتاليايی اصيل بعيد... نمی نويسی ولی اگه بخوای بنويسی خوبشو می نويسی.يه سر بيا طرف ما خوشحال می شيم.