چرا نمي نويسم

مدتهاست ننوشته ام. همان بهانه های آشنای ننوشتن به اضافه بی عرضگی و بی استعدادی ذاتی....سر جمع معجونی به نام بی مایگی میسازد که پول را بجای قلم کالای مرجح در دست می کند. خدا به فریادمان برسد.

نویسنده : محمد زماني ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦